fbpx

נגישות

i 072-3385493

בדיקת מבנים תעשייתיים

בדיקת מבנים תעשייתיים

לא אחת אנו נקראים לבדוק ליקויי בניה במבנים תעשייתיים.
חברת בדק בית - "הדס ביקורת מבנים" מבצעת בדיקות מבנים תעשייתיים בכל חלקי הארץ.
אחת הבדיקות שביצעה הינו בדיקה של מבנה "רב בריח" ביבנה על כל חלקיו, ועוד.
קסדת עבודה בדיקות מבנים תעשייתיים נעשות על מנת לבדוק את תכנון המבנים אם אין כשלים פונקציונלים בתכנון כגון:
פתיחת דלתות, מיקום חדרי רחצה ושירותים, רצפות המבנים באם הם כשירות לשימוש תעשייתי, אם הן אינן סדוקות.
וכן אנו בודקים את חלוקת החדרים ואם תכנון המבנים כשיר ועשוי טוב ובצורה פונקציונלית.

פעמים רבות, במסגרת ביקורות בדק בית אנו נתקלים בליקויי הבניה שבוצעו עקב שיפוץ מבנים לא תקין, חברת מבנים מזמינה אותנו לבדוק את הבניין לאחר גמר תקופת עבודות השיפוצים שבוצעו במבנה התעשייה.

זאת על מנת לבדוק באם בוצעו עבודות שיפוצים בצורה מקצועית ותקינה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה, התקנים הישראליים, וכן בהתאם לכללי העבודה הנכונה.

בדיקות מבנים תעשייתיים נעשות לפי כל התקנים והדרכים שבהם מבוצעות בדיקות למבנים רגילים אלא בתוספות מיוחדות כגון:

בדיקת רצפות נגד שחיקה, קירות אקוסטיים וכדומה.

חברות המבנים מזמינות את חברת בדק בית – "הדס ביקורת מבנים" לבדוק את כל המרכיבים של המבנים התעשייתיים לרבות:

מערכות אינסטלציה, חשמל, טיח, גבס, חלונות, דלתות וכו' ובעיקר התאמתם לתנאי העבודה במקום.

בן יתר הבדיקות המבוצעות למבנים תעשייתיים מבוצעות גם הבדיקות הבאות:

בדיקת מבנים תעשייתיים – ביסוס המבנה

אנו בודקים באם יש סדקים אלכסוניים המעידים על ביסוס לא תקין של המבנה ושקיעת יסודות.

באם קיימים סדקים אלכסוניים אנו שוקלים דריכה של המבנה ו/או יציקת כלוסנאות נוספות לחיזוק המבנה.

בדיקת סדקים אנכיים ו/או אופקיים

אנו בודקים באם יש סדקים אנכיים או אופקיים במבנה ומייעצים כיצד ניתן לתקן אותם:

לפתוח משני צידי הסדק כ- 20 ס"מ, למרוח בסיקהפלקס , להרכיב רשת פלסטיק ולתקן הצביעה עד לקבלת טקטסטורה אחידה ועוד.

קטגוריה: