fbpx

נגישות

i 072-3385493

בדיקת רעש

בדיקת רעש

מעבר לבדק בית אותו מומלץ לעשות טרם רכישת דירה או בית חדש (חדש מהקבלן או לא), בדיקת נוספת אשר מומלץ לבצע על מנת לזהות את איכות החיים הצפויה לרוכש הפוטנציאלי במידה ואכן יחליט לרכוש את הנכס - היא בדיקת רעש.
במקרים רבים בוחרים אנשים לרכוש דירות או לחילופין לשלול אותן על סמך גורמי רעש שנראים קרובים כמו: בתי ספר, מרכזים שונים, כבישים סואנים וכדומה.
ללא בדיקת רעש מקצועית ואמינה אשר מבוצעת על ידי מומחים בתחום בדק הבית, קשה יהיה להעריך את כמות הרעש הצפויה להישמע בסופו של דבר.
בנוסף, הבדיקה מאתרת רעשים מסוגים נוספים אשר עשויים להעיב על שגרת חייהם של אלו העתידים להתגורר בבית מסוים.
כמו רעשים העשויים להגיע מהשכנים, רעשים ממערכות שונות כמו צנרת, מים ואוורור הקיימות במבנה וכדומה.

כאמור, הבדיקה מבוצעת על ידי מומחים בתחום בדק הבית, על מנת לאתר ולגלות מפגעי רעש ואקוסטיקה שונים שעשויים להעיב על איכות חיים, להפריע ואף לפגוע בשמיעה של אלו הנמצאים בקרבתם.

קיימים סוגים רבים ושונים במהותם של רעשים אשר עשויים להפריע לאנשים המתגוררים בסמוך אליהם או לחילופין עובדים בקרבת מקום.

לכן קיימות מספר דרכים באמצעותן בודקים את הרעשים עצמם, תכיפותם וחומרתם.

כאשר ברוב המקרים מדובר על שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שלעיתים יעילים בו ברגע ולעיתים מותקנים במקום הנבדק לתקופה של ימים ספורים עד חודש ימים.

בין היתר, קיימות בדיקות אשר מתמקדות בבדיקת רעשים חיצוניים כמו צלצולי בתי ספר, כבישים מהירים סמוכים וכדומה.

וכן בדיקות אשר מודדות ובוחנות רעשים קרובים כמו:

צעדים, גרירת רהיטים, נקישות בדלת או צלצול בפעמון דלת, מוזיקה המופעלת בקרבת מקום וכדומה.

בדיקות אלו לרוב מתאימות לבניינים משותפים, אך גם במקרים של בתים פרטיים מחולקים או סמוכים במיוחד הן נמצאו כיעילות.

על הקשר בין בדיקת רעש ומכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי (מת"י) הינו גוף תאגידי אשר קובע תקנים על פיהם חייבים גופים וחברות מסחריות שונות לפעול ולכבד.

בין היתר, קובע מכון התקנים הישראלי גם את רמת הדציבלים המותרת לשמיעה בקרבת מקום מגורים.

כאשר כל חריגה מרמה זו- העומדת נכון להיום על כ-50 דציבלים, גוררת הליכים משפטיים.

הדבר יגרור אף פיצוי כספי משמעותי לטובת אלו המתגוררים בסמוך למפגע הרעש עקב עוגמת נפש ולעיתים גם פגיעה באיכות השמיעה.

קטגוריה: