fbpx

נגישות

i 072-3385493

מצלמה טרמית לאיתור רטיבות

חברת הדס ביקורת מבנים מצוידת במצלמות התרמיות בעלות רגישות גבוהה ביותר.
המצלמה הטרמית היא מצלמה ייחודית לאיתור נזילות וכשלי איטום ללא מגע יד ובלי לגרום נזק למבנה או לצנרת.
באמצעות המצלמה הטרמית מבוצעת סריקה תרמית של המבנה.
המצלמה מסייעת לאתר באופן מיידי ומדויק רטיבות חודרת או התחלה של רטיבות ע"י מתן תמונה משלימה של הרטיבות.
ברוב המקרים הצורות המאופיינות והמסלולים של הרטיבות המתקבלים בהדמיה יזהו את מיקום הרטיבות הכלואה וכיוון ההתפשטות.
 

נזקי הרטיבות :

  • רטיבות פוגעת באטימות המבנה ומהווה מוליך יעיל לאנרגיה של חום.
  • בידוד רטוב גרוע יותר מאשר העדר מוחלט של בידוד.
  • פגיעה בתשתיות המבנה.
  • עלולה לגרום לפגיעה בריאותית של דיירי הבית ע"י התפתחות של עובש\טחב.
  • התפוררות של טיח,צבע ,קירות המבנה וקורוזיה של ברזלים בנכס.

איתור מוקדי נזילות לא רק בחורף 

המים שחודרים למבנה, קירות ומרפסות בתקופת החורף נשארים כלואים שבועות ולעיתים
גם חודשים לאחר הגשמים או נזילה.
לעמוד בדיקת רטיבות

קטגוריה: