fbpx

נגישות

i 072-3385493

מימון ביקורת מבנים

ביקורת מבנים הינה הכרח המציאות.
כיום הסבירות לכך שנחווה מתקפת טילים או רעש אדמה עלתה מאוד. מכאן שמומלץ לכולם לערוך ביקורת מלאה במקום מגוריהם.
כמו כן מומלץ לעשות ביקורת למבנים במקום העבודה ש תבטיח לכם כי אתם נמצאים בסביבה בטוחה לשעת חירום.
חשוב גם לדעת כי הביקורת המעלה ליקויים יכולה לסייע להשיג תקציבים שמיועדים לחיזוק מבנים.

ביקורת מבנים זה אמצעי יעל להשגת מימון חלקי לשיפוצים כוללים.

בעלי בתים רבים מבצעים את הביקורת על מנת לקבל זכאות למימון המיגון וכתוצאה מכך גם אישור להוסיף עוד קומה לבניין.

הביקורת של הבניין למעשה ממפה את המבנה על כל רבדיו.

הרי יש הרבה אלמנטים שרק גורמים מקצועיים בכלל ערים לקיומם ולכן רק הם יכולים לבדוק את מידת תקינותם.

ביקורת במימון המדינה

המדינה מוכנה להשקיע משאבים בהכנת העורף לקראת האיומים השונים של האויבים.

ביקורת מבנים זהו השלב הראשון בהשגת המימון מטעם המדינה לחיזוק המבנים.

כמו כן באמצעות ביקורת מבנים ניתן להעריך בצורה מדויקת יותר מה צריך כדי לחזק את המבנה.

מי שיעורך לביתו או למקום עבודתו ביקורת מבנים יופתע לגלות כמה ליקויי בניה יש במנה הנבדק.

אלא שלא כל הליקויים הקיימים מחייבים טיפול. ביקורת מבנים זה כמו לעשות רנטגן למבנה.

מי שעושה ביקורת מבנים צריך לקחת בחשבון כי שיפוץ כלשהו הוא יאלץ לבצע בכל מקרה.

שכן יש ליקויים שהזנחתם תביא בהמשך לתיקונים הרבה יותר יקרים וברוב המקרים בזמנים יותר קשים ולא נוחים.

ביקורת שנערכת מבעוד מועד כמוה כאותה נמלה מהמשל עם הצרצר. מי שטורח בערב שבת יכול לנוח בנחת בשבת.

שמאי מוסמך מטעם גופים רשמיים

חברות הביטוח נוהגות לבצע ביקורת מבנים לפני שהן מבטחות כל מיני נכסים.

כמו כן במערכת המשפט נהוג לבצע ביקורת מבנים כדי לפסוק בענייני שמאות רכוש.

מי שמבצע בפועל את אותה הם שמאי רכוש שרובם גם מוסמכים בתור מהנדסי בנין און לכל הפחות הנדסאי בניין.

מי שיכול לבצע ביקורת מבנים חייב להיות שמאי רשום.

שכן בעת משפט או תביעה, רק ביקורת שנעשתה על ידי גורם מוסמך קבילה מבחינה משפטית.

בכלל כול הסוגיות של הוכחת נזקים לרכוש ניתנות להוכחה אך ורק באמצעות פסיקות של שמאים.

הפרמטרים להערכת נזק קשיחים למדי ולכן ברגע שמוכיחים את קיומם אז גם ההערכה הכספית למטרות פיצוי אחידות ברוב המקרים שמגיעים לפתחו של בית המשפט.

קטגוריה: