fbpx

נגישות

i 072-3385493

נזקי הקרינה הסלולרית ומרשת החשמל

הקרינה הנפלטת מאנטנות סלולריות ומרשת החשמל ונזקיה הפוטנציאליים ידועים כיום למרבית האנשים.
קרינה שכזו איננה קרינה מייננת, שהיא קרינה חזקה יותר ומכאן גם שפוטנציאל הנזק שלה גדול יותר, אלא מדובר בקרינה שאינה מייננת.
להלן נדון במהות קרינה זו, נזקיה וכיצד להימנע או לצמצם חשיפה אליה

קרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים ומהאנטנות הסלולריות היא קרינה אלקטרומגנטית בתחום תדרי הרדיו, משמע זו קרינה חלשה יותר מקרינת השמש למשל.

חוקרים יודעים בוודאות כי השפעתה היא חימום הרקמות בגוף החי, אולם, מחקרים רבים בוצעו על מנת להראות קשר בין קרינה סלולרית להיארעות של מחלת הסרטן, ללא ממצאים חד משמעיים עד כה.

ההשפעות של הקרינה

בשל טיבה של הקרינה כקרינה בתדרי הרדיו, ההשפעה העיקרית שלה על הגוף נקראת "אפקט תרמי", כלומר היא בעיקר מביאה לחימום רקמות הגוף.

קרינה ברמות גבוהות עלולה לגרום להשפעות בריאותיות על הגוף עקב חימומו.

דובר גם על "אפקט א-תרמי", כלומר השפעה ישירה של הקרינה על הגוף כאשר נחשפים אליה ברמות נמוכות אשר אינן גורמות לחימום הגוף.

עקב העלייה החדה בשימוש בטלפונים ניידים בעשורים האחרונים, התכנסו ועדות רבות על מנת לדון בנזקים הפוטנציאליים כתוצאה משימוש זה, בכללם בקרינה.

ועדות אלו לא הסיקו לגבי ידע מדעי המספק ודאות באשר לקיום או היעדר השפעה שלילית בריאותית של הקרינה.

מסקנות

כיום, משרד הבריאות, כמו גם ארגון הבריאות העולמי, מתוך גישה של "זהירות מונעת", ממליצים להפחית ככל שניתן את החשיפה ואת משכה של קרינה סלולרית.

בעיקר בעת השימוש במכשירים סלולריים.

זאת על אף שטרם הוכחה סיבתיות חד משמעית בין חשיפה לקרינה סלולרית ועליית הסיכון לחלות בסרטן.

במקרה של טלפונים סלולריים, כמו גם אנטנות סלולריות, התקשורת עצמה בין השניים מביאה לפליטה של קרינה כאמור.

חשוב לציין כי הקרינה הנפלטת מהמכשיר נמוכה מזו של אתר השידור (האנטנה).

אולם היות שהמכשיר מצוי לרוב כל כך קרוב לגוף, הגוף סופג את הקרינה במישרין מהאנטנה של המכשיר עצמו.

על פי דירוג שבוצע בשנת 2011 על ידי הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן, הקרינה הנפלטת מטלפונים ניידים דורגה בקבוצה 2B.

כלומר דורגה כגורם אפשרי לסרטן.

שנאים ולוחות חשמל

חשוב לזכור כי גם שנאים ולוחות חשמל פולטים קרינה אלקטרומגנטית כאמור אשר עלולה להזיק לגוף האדם.

בעצם קיים סיכון לפגיעה בכל מקום בו עובר זרם חשמלי ישנה סכנת קרינה.

דברים אלו כוללים:

  • קווי מתח העוברים ליד הבית
  • שנאים על עמודי חשמל
  • שנאים של טלפונים אלחוטיים ומכשירים חשמליים בבית
  • ארון חשמל ולוחות חשמל קומתיים
  • מטענים ליד המיטה
  • שעוני רדיו מעוררים
  • ועוד.

לסיכום

הדרך להימנע מקרינה זו והסכנות הכרוכות בחשיפה אליה היא לבחון, לעיתים רצוי על ידי איש מקצוע, מהו מקור הקרינה.

ולאחר מכן לנסות ליצור בידוד, וכמובן לנסות להימנע משהייה, ובוודאי שהייה ממושכת, ליד מקורות אלה.

קטגוריה: