fbpx

נגישות

i 072-3385493

שאלות נפוצות

מהם ליקויי בנייה?

ליקויי בנייה: אי התאמה בין המתוכנן והמבוצע לבין התקנות לתכנון והבניה, התקנים הישראלים, תקנות הג"א, חוק מכר (דירות), חוזה, מפרט טכני, תוכניות הדירה, חוק חשמל, הוראות הל"ת וכל מסמך אחר בו הקבלן או היזם מחויבים.

מתי ניתן לזהות שקיימים ליקויי בנייה?

ליקויי בנייה בשלב התכנון – אי התאמה בית התכנון לבין התקנות התכנון והבניה או לבין כל תקנות המחייבות, ניתן לזהות בכל שלב בנייה ובפרט עוד בשלבי התכנון.

ליקוי ביצוע – אי התאמה בין הביצוע לבין התקנים הישראלים או כל הוראה אחרת המנחה על ביצוע נכון על פי חוק, ניתן לזהות בכל שלב הביצוע, בסיום הבנייה ואף שנה לאחר מסירת הדירה.

מי יכול לזהות ליקויי בנייה?

את ליקויי הבניה יכול לזהות בצורה ויזואלית הקונה באופן עצמאי (אך בצורה לא מקצועית וללא ביסוס לטיעון משפטי) או על ידי בעל מקצוע המתמחה ומסמך בתחום שמבצע בדיקת דירה או ביקורת מבנים או בדק בית.

מה לעשות בעת זיהוי ליקויי בנייה?

עם גילוי ליקויי בניה יש לפנות לקבלן או לחברה היזמית בכתב (מומלץ על מנת לתעד) בדרישה  לתקן את הליקויים (מומלץ ואף חשוב לבקש היענות בכתב לדרישה).

מי הם בעלי המקצוע לביקורת מבנים | בדיקת מבנים?

בעלי המקצוע לביקורת מבנים (בדיקת מבנים או בדק בית) הם מהנדסי בניין מוסמכים ומומחים בתחום הבניה (מומלץ לפנות לחברות מוכרות בתחום ולא לאנשים פרטיים) בעלי ניסיון אשר יספקו חוות דעת מקצועית וקבילה לבה"מ.

מתי תובעים ואת מי תובעים?
 • מתי תובעים?
  במקרה של אי התייחסות של הקבלן לדרישת התיקונים של הליקויים או במידה והתיקונים בוצעו לא במקצועיות או בחלקן בלבד ניתן להגיש תביעה .
 • את מי תובעים?
  את הישות מולה נחתם החוזה (הקבלן | היזם | המוכר).
האם אפשר לתבוע מיד ללא דרישה לתיקון ליקויי בנייה?

חוק מכר דירות קובע, חד משמעית שיש לתת לקבלן הזדמנות לתקן את ליקויי הבנייה ורק לאחר שהקבלן לא תיקן את הליקויים או תיקן בצורה לא מקצועית או חלקית ניתן להגיש נגדו תביעה (משך התביעה יכול לקחת עד 3 שנים תלוי בגודל התביעה).

במקרים מסוימים בלבד ניתן לגשת לבית משפט ישירות בטענה שהקבלן אינו אחראי מספיק לביצועה התיקונים.

עד מתי ניתן להגיש את התביעה בשל ליקויי בניה?

חוק המכר (דירות) קובע באופן מפורש ובלתי ניתן להתניה את חובתו של הקבלן להעניק אחריות על הבנוי בדירה.

החוק קובע כי האחריות שייתן הקבלן משתרעת על פני שתי תקופות שונות: תקופת הבדק ותקופת האחריות.

תקופת הבדק – תקופת הבדק היא תקופה של בין שנה לשבע שנים ממועד מסירת החזקה בדירה לקונה, בהתאם לסוג העבודות והחומרים, זו תקופה שבמהלכה ניתן לטעון בגין לקויי בניה בדירה ועל הקבלן רובץ הנטל להוכיח שהוא אינו אחראי לליקוי.

תקופת האחריות – היא תקופה קבועה של שלוש שנים מתום תקופת הבדק, כך שביחס לליקויים מסוימים, למשל קילופים ניכרים בחיפוי החיצוני של הקירות, שלגביהם תקופת הבדק היא שבע שנים.

התחייבות הקבלן הכוללת לתקופת הבדק והאחריות תחול למשך עשר שנים מיום מסירת החזקה בדירה לקונה.

ההבדל בין שתי התקופות הוא שבתקופת הבדק חובה על הקבלן לתקן את לקויי הבניה להבדיל, בתקופת האחריות חובת ההוכחה היא על רוכש הדירה.

דוגמאות לתקופת הבדק:

סוג הליקוי תקופת אחריות סה"כ
צנרת כוללת מערכת הסקה ומרזבים שנתיים + 3 שנות אחריות 5 שנים
חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט 3 שנים + 3 שנות אחריות 6 שנים
מכונות, מנועים ודודים 3 שנים + 3 שנות אחריות 6 שנים
קילוף חיפויים בחדרי מדרגות,
שקיעת מרצפות בקומת הקרקע
3 שנים + 3 שנות אחריות 6 שנים
שקיעת מרצפות בחניות,
במדרכות בשבילים בשטח הבניין
3 שנים + 3 שנות אחריות 6 שנים
סדקים עוברים בקירות ובתקרות 5 שנים + 3 שנות אחריות 8 שנים
קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים 7 שנים + 3 שנות אחריות 10 שנים
כל אי התאמה אחרת שאינה
אי התאמה יסודית
שנה + 3 שנות אחריות 4 שנים

ניתן להגיש תביעה בכל תקופת הבדק ובנוסף בכל תקופת האחריות בלשים לב לחובת ההוכחה.

החוק קובע אחריות לתקופה בלתי מוגבלת על ליקויים שקשורים בבטיחות וביציבות של הבנייה.

אם מגלים כי הבניין שוקע, או שקיימים סדקים משמעותיים עקב תנודות שמקורן בביסוס לא מתאים או בשימוש בשיטות בנייה ובחומרים לא מתאימים, אזי ניתן לתבוע מהקבלן לתקן ליקויים אלה גם לאחר תום תקופת הבדק והאחריות.

מה אחריותו של מהנדס בודק?

מהנדס הבדוק את הדירות, חייב לזהות את רוב הליקויים כולל ליקויי קונסטרוקציה ותכנון. לתמחר אותם ולהפנות לשמאי מקרקעין במידת הצורך.

מהם שירותי חברות בדק בית | ביקורת מבנים?

שירותי חברות בדק בית | ביקורת מבנים צריכות לבדוק את הנכס על פי התקנים הרלוונטיים ו/או על פי כל מסמך מחייב, לבדוק את התיקונים שבוצעו, להכין חוות דעת קבילה לבתי המשפט, לספק ליווי בזמן ביקור מומחה מטעם בית משפט או מתן עדות בבה"מ.

מהו הסעד או הפיצוי המגיע לקונה?

בכתב התביעה יש להתייחס למספר פרמטרים:

 1. עלות התיקונים הנדרשים הנקבעים על סמך חוות הדעת של המהנדס הבודק
 2. פיצוי בגין נזק בלתי ממוני (נקבע על ידי כבוד השופט/ת):
  • עמודים לא מסומנים
  • ליקויים שהם לא בר תיקון
 3. פיצוי בעבור הורדת ערך הדירה:
  • במקרה של חוסר שטח
  • מידות קטנות מהמידות המינימליות
  • אי התאמה למסמכי המכר
  • אי עמידה בפרסומות
  • העלות נקבע על בסיס חוות דעת שמאי מקרקעין.
 4. עוגמת נפש
 5. אובדן הכנסות
 6. דיור חלף
 7. החזר הוצאות

בין לקוחותינו

רשת מלונות פתאל
רב בריח
מפעל הפיס
רימונים
דור אלון
כרמל
אינטל ישראל
מועצה מקומים שהם
עיריית בית שאן
עיריית רחובות