fbpx

נגישות

i 072-3385493

בדיקת טיח

בדיקת טיח עבודות טיח בוצעו במבנים מאז ומתמיד, טיח הוא חומר הגמר העיקרי בבניה המודרנית והמסורתית ומשמש למטרות רבות כולל איטום קירות המבנה ובידודם.
טיח הוא כיסוי חיצוני או פנימי של הקירות או של התקרות למבנים מכל הסוגים, הטיח בדרך כלל מורכב ממלט ומאגרגט עדין (כגון: חול).
כמו כן הטיח בדרך כלל משמש כבסיס לביצוע עבודת צבע במבנה ויכול לשמש כחומר גמר סופי בעצמו כמו במקרה של טיח שפריץ.
d072-3385493ייעוץ ראשוני חינם

לפני עבודות הטיח ועל מנת להבטיח שהטיח יהיה ישר יש לנקות את המשטחים היטב מלכלוך או כל דבר אחר שיכול לגרום לחוסר הידבקות טובה  של הטיח אל משטח הרקע.

תכנון שכבות של הטיח נדרש שיהא מבוצע ע"י המתכנן ובדרך כלל נעשה בשלוש שכבות שהם –

  1. שכבת הרבצה – שהרכב הטיח בשכבה זו נדרש שיהא מיושם ע"פ ת"י 1920חלק 1.
  2. שכבה מיישרת – כאן עובי השכבות משתנה בהתאם למיקום ביצוע העבודה ושכבת גמר.
  3. יש לדאוג לא לשכוח – אשפרה נאותה בכל שלב של ביצוע שכבות הטיח בהתאם לנדרש בתקן הישראלי.

טיח פנים מהווה את המעטפת הפנימית של הבנין, מבוצע במרחבים סגורים בלבד, משמש כתשתית לצבע ומעניק לקירות בחדרים מראה חלק ורציף.

כאשר טיח חוץ מבוצע על המעטפת החיצונית של המבנה ותפקידו להגן על מבנה מפני פגעי מזג האוויר.

הרכב החומרים וביצוע העבודה מחייבים עמידה בת"י 1920 על חלקיו השונים.

ישנם סוגים רבים של טיח ביניהם, טיח התזה צבוע, טיח מושלך, טיח אקוסטי, טיח תרמי וטיח לשחזור ושימור של מבנים עתיקים.

מחיר טיח וביצוע העבודה לוקח אחוז לא קטן מעבודת הבניה ולעיתים ביצוע עבודות הטיח הוא לא בהתאם לציפיות ולנדרש.

חברת בדק בית – הדס ביקורת מבנים מבצעת בדיקות טיח במבנים שונים.

הבדיקות ייעודיות לטיח בלבד ולעיתים כחלק בלתי נפרד מהבדיקה ההנדסית אותם מבצעים מהנדסי החברה כחלק מבדיקת טיב או איכות הבניה.

בדיקת טיח מתבצעת על מנת לודא שגימור הטיח הינו ללא גבשושיות, גלים או שקיעות, שהטיח לא בוצע בסטייה, שטקסטורת הקירות בסיום העבודה הינה אחידה ועוד.

בדיקות טיח במסגרת בדק בית במבנים בדרך כלל יגלו ליקויים שתיקונם יבטיח המשך העבודה הרציפה במבנה.

בין לקוחותינו

רשת מלונות פתאל
רב בריח
מפעל הפיס
רימונים
דור אלון
כרמל
אינטל ישראל
מועצה מקומים שהם
עיריית בית שאן
עיריית רחובות