fbpx

נגישות

i 072-3385493

בדיקת סדקים

בדיקת סדקים חברת בדק בית - "הדס ביקורת מבנים" נקראת לעיתים קרובות לביצוע בדיקות סדקים במבנים.
הסדקים יכולים להופיע בכל מיני מקומות לדוגמא:
סדקים בקירות, סדקים בקיר בסמוך לחלונות, סדקים בתקרות, סדקים בסמוך לעמודים וכד'.
d072-3385493ייעוץ ראשוני חינם

מקרים נפוצים ודוגמאות

היווצרות סדקים במבנה נגרמת ממספר סיבות כמפורט להלן:

סדקים אופקיים נובעים מהבדלי טמפרטורה וחיבור לא תקין של קירות הבטון לקירות הבלוקים, סדק שנובע מחיבור בין החומרים השונים.
על מנת לתקנו נדרש לבצע מילוי סדקים בחומר סיקה פלקס או שווה ערך.
קיימים סדקים בבטון הנובעים מחומרים לא תקינים בבטון, ערבוב של כמויות לא נכונות של  צמנט וכו' הסדקים בבטון נובעים גם מחוסר בכמות ברזל בכמות מספקת.

קיימים סדקים אנכיים בקירות הנובעים מחוסר חיבור חגורות אנכיות בין הבלוקים לבין העמודים, תיקון סדקים אנכיים אלו נעשה על ידי איטום הסדקים האנכיים בחומרים אוטמים וכן יש לגרד את הטיח ברצועה של 20 ס"מ סביב הסדק, להרכיב רשת חיזוק מפלסטיק, לפתוח את הסדק ולמלא בשכבת פריימר  WAFP  ולמלא לאחר מכן בסיקה פלקס  FC11 .

דקים אלכסוניים מעידים על כשל תכנוני או ביצועי והם המסוכנים יותר מבחינה קונסטרוקטיבית למבנה.
הליקוי נגרם עקב שקיעות דיפרנציאליות שמקורן בטעות תכנונית ו/או ביצועית.
יש לטפל בבעיה על בסיס הממצאים ויצוין כי יתכן ויידרש לבצע חיזוקי קונסטרוקציה.
לפתרון בעיית הסדיקה האלכסונית במבנה יש להתייעץ עם מהנדס קונסטרוקטור מומחה לעניין שיחווה את דעתו כיצד ניתן לפתור את בעיית הסדקים.
נדרש לבצע בדיקת סדקים בהתאם לסוגי הסדקים השונים, יצירת סדקים נובעת מגורמים שונים ונדרש לאתרם לפי המיקום של הסדקים וצורתם.
הבדיקה צריכה להתבצע בצורה מדוקדקת לפי סוגי הסדקים השונים באם הם אנכיים, אופקיים או אלכסוניים ונדרש למלא את הסדקים בחומר אוטם מתאים.

בין לקוחותינו

רשת מלונות פתאל
רב בריח
מפעל הפיס
רימונים
דור אלון
כרמל
אינטל ישראל
מועצה מקומים שהם
עיריית בית שאן
עיריית רחובות