fbpx

נגישות

i 072-3385493

בדיקת קרמיקה

בדיקת קרמיקה להבדיל מאריחים העשויים מסוגים שונים של אבן ונחצבים מתוך גושי סלע, אריחי קרמיקה מיוצרים באופן מלאכותי ומופקים מחומרים המצויים בטבע כגון: חרס המצופים בחומר זיגוג.
מוצרי הקרמיקה במתכונתם היום הם פיתוח של שנים רבות של כלי החרס העתיקים ומיועדים בעיקר לריצוף או לחיפוי חיצוני ופנימי של הבית.
אריחי הקרמיקה ידועים כבעלי יכולת ספיגה נמוכה מאוד, עמידים בפני איכול בחומצה, עמידים יחסית לשחיקה, נוחים ליישום בבניה רגילה על מצע טיט ונוחים לייצור במגוון סוגים של צבע וטקסטורות.
d072-3385493ייעוץ ראשוני חינם

עד שנות ה-90 הופיעה הקרמיקה בעיקר בחדרי אמבטיה, מטבחים ושירותים.

החל משנות התשעים הפכו אריחי הקרמיקה לחומר הריצוף והחיפוי השכיח בישראל.

זאת לנוכח ירידת מחירו ולנוכח השיפורים הטכנולוגיים ביצורו שהפכו אותו לבעל שטח פנים

ישר ומדויק ובעל שפע טקסטורות וצבעים, וכיום הקרמיקה נכנסה כריצוף לכל חללי הבית.

קיימים תקנים לריצוף ולחיפוי קירות כגון:

תקן 1555 חלק 1: מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ .

תקן 1555 חלק 3: מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף.

תקן 314: אריחי  קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף.

היישום כיום של אריחי קרמיקה במבוצע בעזרת הדבקה ופילוס (ישור באמצעות פלס) לטיט, חיתוך וקביעת מרווחים (פוגות) ואטימתם לחדירת נוזלים באמצעות רובה.

חיוני למלא את המרווחים בין המרצפות ברובה למניעת שקיעות וחדירת מים.

לאחר הריצוף יש לכסות את המשטח להגנה מחומרי בניין ומכתמי לכלוך שונים.

לבסוף יש לוודא שהפנלים הם מאותו הסוג והגוון של האריחים ועוד רבים אחרים.

בין היתר יש לוודא שאריחי קרמיקה הודבקו בצורה תקינה ואין סימנים המתגלים על ידי בדיקת קרמיקה יסודית.

אי הדבקות מושלמת של אריחי קרמיקה לקירות או לריצוף דבר העלול ליצור נשירה מרובה של אריחים בעתיד.

בדיקות קרמיקה אשר מבוצעות על ידי מהנדסי בדק בית בחברת הדס ביקורת מבנים מבוצעות על מנת לבדוק אם עבודות הקרמיקה הן בחיפוי והן בריצוף נעשות בהתאם לתקנים הרלוונטיים מבחינת טיב האריח.

כך שלא קיימים פגמים בפני מרקם האריח וכן גם מבחינת ביצוע עבודתו של הקבלן בשטח.

בין לקוחותינו

רשת מלונות פתאל
רב בריח
מפעל הפיס
רימונים
דור אלון
כרמל
אינטל ישראל
מועצה מקומים שהם
עיריית בית שאן
עיריית רחובות