fbpx

נגישות

i 072-3385493

תמ"א 38

תמ"א 38 מבחינה גיאוגרפית ישראל נמצאת באזור פעיל מבחינה סיסמוגרפית הנתון להתפתחות רעידות אדמה ברמה נמוכה אמנם, אך בתדירות גבוה יחסית.
לאור זאת, גיבשה מדינת ישראל תכנית ממשלתית המכונה בשם: תמ"א 38 - תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.

מטרותיה העיקריות של התכנית הן להיערך למצב מסוכן זה של רעידות אדמה ולאפשר חיזוק מבנים קיימים בארץ, רבים מהם בתל אביב אשר אינם עומדים בפני רעידות אדמה.
לרוב אין בהם ממ"ד ואינם עומדים בסטנדרטיים בטיחותיים על פי תקן 413.
d072-3385493ייעוץ ראשוני חינם

מה כולל

תמ"א 38 מאפשרת לבעלי המבנה קבלת היתרי תוספות בנייה על פי הנדרש ומעודדת קבלת תמריצים שעיקרם יישום ההמלצות לשיפוץ המבנה ולהופכו לבטיחותי ותקין.

המשמעות האופרטיבית של יישום התוכנית הינה לרוב פעילות הכרוכה בהשבחת הנכס באופן משמעותי.

זה נעשה על ידי מתן היתרי בניה לתוספות יחידות דיור, קומות למבנה, תוספת מעלית, שיפוץ סביבת המבנה ומכאן אוטומטי ערך הנכס מגדיל את שוויה הכלכלי.

יש לציין שיישום שיפוץ זה במסגרת התוכנית  מחייב אישור ועדות התכנון המחוזיות. כידוע השבחת נכס דורשת תשלום מס שבח, היטל השבחה כספי בגין השבחת הנכס, לא כך המצב בשיפוץ מבנה בתכנית תמ"א 38.

דוגמאות לחוות דעת

יתרונות

בתהליך השבחת מבנה על ידי מימוש תמ"א גלומים מספר יתרונות משמעותיים:

 • השבחת הנכס וקבלת אישורי תוספות ללא תשלום היטלי השבחה.
 • כתוצאה מהשיפוץ ערך הנדל"ן עולה באופן ניכר.
 • הגדלת האוכלוסייה במבנה המשופץ וחידוש האזור המיושן.
 • תהליך מקוצר במתן היתרי בניה לחיזוק מבנה הבניין על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה 45 ימי עבודה, להוציא עיכוב על ידי הדיירים, או הקבלנים.
 • מתן זכויות בניה על גבי הגג.
 • שטח המבנה גדל, מתווספים יחידות דיור, ניתן להוסיף מעלית.

כנגד כל היתרונות המשמעותיים, תמ"א 38 עומדת בתוקף ליישום כל ההמלצות המחייבות את בטיחות המבנה על כל היבטיו: חיזוק שלד המבנה כנגד רעידות אדמה באמצעות מסגרות פלדה, בטון, קירות בטון מיוחדים.

הסדר הרכוש המשותף בין הדיירים, מתן פתרון להסדרי חניה נאותים וביצוע בדק בית.

הקשיים ביישום התוכנית למבנים בארץ:

 • הציבור בפרט בערי המרכז תופס את ישום שיפוץ המבנים בתהליך התוכנית כלא כדאי כלכלי.
 • חרף הקונסנזוס והחשיבות שביישום התוכנית הרשויות בפועל מעכבות את התהליך וישנה ביקורת חריפה עליהם גם בלשכת עורכי הדין וגם מצד יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים תל אביב יפו.
  מתוך 250 בקשות  שהוגשו במסגרת תמ"א 38 רק 70 אושרו ועוד 12 בקשות בתהליך.
 • קיימים קשיים בהסברה לציבור על חשיבות היישום במבנים בהם מתגוררים ועיקר בעיה זאת מטופלת רק על ידי הקבלנים המבצעים ולא באופן יזום על ידי הרשויות.
 • לא תמיד העסקה ליישום שיפוץ מבנים על ידי הקבלנים משתלמת להם כלכלית עקב המיסוי הבעייתי בתכנית, בפרט באזורים בהם הקרקע זולה.

לדעת רבים, תוכנית תמ"א 38 נכשלה במבחן התוצאה.

הממשלה לא לקחה בחשבון חיזוק דירות בישובים רגישים לרעידות אדמה, כמו בית שאן, קריית שמונה, צפת.

לסיכום, לאור המצב בכללותו, התוכנית הוארכה בעוד חמש שנים במטרה לפעול לחיזוק 70 אלף דירות בצפון, צמצום הבירוקרטיה ומתן תמריצים כלכליים לקבלנית וכדאיות כלכלית מתאימה.

מאמרים בתחום תמ"א 38

בין לקוחותינו

רשת מלונות פתאל
רב בריח
מפעל הפיס
רימונים
דור אלון
כרמל
אינטל ישראל
מועצה מקומים שהם
עיריית בית שאן
עיריית רחובות