גישור בין קבלנים לרוכשי דירות

כאשר את או אתה מחליטים לרכוש דירה, מדובר באבן דרך משמעותית בחייכם.
אולם אותה אבן דרך עשויה להפוך לאבן המתגלגלת במדרון.
זאת בשל התפתחויות של מחלוקות וחיכוכים שונים בין רוכש הדירה אל הקבלן, אשר למרבה הצער, לעתים מגיעים אל בית המשפט.
אחת מן הסיבות לכך שהסכסוכים הללו מוצאים עצמם מגיעים אל בתי המשפט נובעת מן העובדה כי לרוב, הקבלן הבקיא בתחום, רואה ברכישה עסקה בים עסקאות, בעוד הרוכש הפשוט מנגד רואה בה נקודת ציון דרמטית בחייו, כלומר, היחסים בין שני הגורמים אינם מאוזנים.

משך הליך התביעה הממוצע הנוגע למחלוקות קבלן-רוכש הינו כשלוש שנים.

לצד התוצאות אשר במרבית המקרים אינן מניבות פתרון מספק, הופכת את סכסוכי הקבלן-רוכש למתאימים להליך גישור באופן כמעט מושלם.

ניתן למנות מספר יתרונות של ניהול סכסוך עקב בנייה לקויה דרך גישור:

תקשורת מילולית

להבדיל מן ההליך המשפטי, שבו מטרת התקשורת בין הצדדים הנה אינטרסנטית גרידא, בגישור, כל אחד מן הצדדים מקבל אפשרות להאזין למשמע דבריו של האחר, וכמו כן, לומר את שעל ליבו.

השיח עשוי להגיע אל פתרון בדרך מיושבת, אשר סביר כי תהיה מקובלת על שני הצדדים, להבדיל מהליך משפטי.

חתירה מתמדת אל פשרה

הליך הגישור מאפשר לשני הצדדים להניח את חוקי בית המשפט בצד ולהתמקד בדיון, אשר מצביע על היות המשתתפים בו בני אדם, ולא משתתפים בהליך משפטי.

השיח בהליך הגישור, כפי שצוין לעיל, עשוי לענות על צרכיהם של שני הצדדים באופן המקסימלי, ויבוא לידי ביטוי בפשרה.

שיח נקי מעובדות משפטיות

בית המשפט מושתת על חוקים, גבולות ועובדות משפטיות.

אלו למעשה מובילים את ההליך המשפטי המתנהל בו למאבק אינטרסים המציב את כל אחד מצידי המתרס על כף מאזניים שונה.

כאשר לאחת מהן משקל וכוח משמעותי מזו של הכף האחרת.

בגישור, ישנו ניסיון להימנע מן האפשרות כי צד אחד יזכה בכל בעוד צד אחד יצא מופסד.

ניסיון זה מתבטא בעצם העובדה שבמהלך הגישור מנוטרלים כלל הגורמים המפריעים הקיימים בהליך משפטי.

מה שמאפשר התמקדות במטרות שני הצדדים.

השאיפה אינה הובלה לניצחון של צד אחד והפסד של האחר, אלא שאיפה לתקן את הכשלים שנעשו בכדי לצעוד אל עבר עתיד משותף וטוב יחד.

הסכמה לטווח הארוך

הליכים משפטיים מסתכמים בהכרעה חד משמעית, בה צד אחד זוכה בעוד השני מפסיד.

אולם, לעתים ההליכים הללו מסתיימים בטון צורם אשר אינו מותיר פתח לעבודה פוטנציאלית משותפת בין שני הצדדים בעתיד.

הגישור לעומת זאת מעניק פתח.

כשבמרבית המקרים מסתיים באווירה חיובית ונינוחה יותר מזו של ההליכים המשפטיים, ומהווה מנגנון יעיל למדיי בכל הנוגע לשיתופי פעולה עתידיים בין הצדדים.

בסופו של דבר, ניתן לשער כי הסכסוכים בין רוכשי הדירה לקבלנים יימשכו.

אולם יש לזכור כי אין הכרח להגיע אל הליך משפטי בכדי לפתור אותם, וכי אפשרות הגישור עשויה לקצור הצלחה מרובה פי כמה ממנו.