לשמור על פרויקט נקי מליקויי בנייה

מחקר של הטכניון משנת 2010 גילה נתון מדאיג – כל הדירות בישראל סובלות מליקויי בנייה.
הדבר לא נשאר בגדר נתון בלבד, ולאחרונה ניתן לשמוע על יותר ויותר מקרים של תביעות בנושאי ליקויי תכנון ובנייה.

נפגשנו עם אריאל כהן, מנכ”ל ובעלים של אריאל כהן שיווק ואסטרטגיה בנדל”ן כדי שיסייע לנו ליצור מדריך מפורט וברור שיעזור לכם לעקוב אחרי תהליך הבנייה של הפרויקט שלכם, וכך לוודא שהכל מתבצע כשורה וברמות הגבוהות ביותר.

ליקויי בנייה בטיחותיים

ליקויי התכנון והבנייה רבים מספור, וחלק גדול מהם מתבטא בליקויים אשר פוגעים בבטיחות של השוהים בבית.

הן מבחינת שהייה סטטית והן מבחינת התנועה בין החללים השונים בתוך המבנה.

רבים מן האלמנטים אשר משולבים בדירות ובבניינים צריכים לעמוד בתקני בטיחות הקבועים בחוק ויש לוודא שאלו מבוצעים כראוי.

אמנם לא ניתן לפרוס את היריעה כולה כאן, ויש לבדוק את הפירוט של התקנים עצמם בעת הבנייה.

גודל החללים
התקנים הקבועים בחוק קובעים מהו הגודל המוגדר לחדר שינה שלם ולחדרי רחצה ושירותים שלמים.

חלל קטן יותר יהווה חצי חדר, וכך יש לוודא שהגדלים עומדים בתקן.

כמו כן, ממ”ד דורש גדול מוגדר משל עצמו, וכן המסדרונות והמעברים בבית חייבים לעלות על רוחב מסוים.

ממ”ד
בהתאם לגודל החללים, הממ”ד כולל הגדרות משל עצמו אשר שונות במעט מאלו של חדרי השינה הרגילים ואף נמתחות מעבר להן.

התקן של הממ”ד נקבע על ידי פיקוד העורף.

הוא מגדיר את הגודל שלו ואת החומרים המבודדים שיש להשתמש בהם עבור החדר, עבור הדלתות בו ועבור החלונות בו.

חלונות ודלתות
החלונות והדלתות בבית מהווים שטחי מעבר לשלל אלמנטים, החל מקרני שמש, דרך רוח ומזיקים ועד בני אדם.

כל אחד מן האלמנטים הללו עשוי להוות מפגע פוטנציאלי ולכן הן לחלונות והן לדלתות ישנם תקנים שיש לעמוד בהם.

איטום
האיטום נעשה עבור כל חלל, עבור הדירה בשלמותה ועבור הבניין כולו.

תפקידו חשוב ביותר – הוא מונע מעבר של מפגעים אל תוך הבניין ובין החללים השונים, וכן חדירה שלהם אל הקיר וכך פגיעה במערכות הפנימיות.

יש לוודא שהאיטום נעשה בהתאם לתקנים הקבועים בחוק וכך באופן מקצועי ונכון.

ריצוף
התקן המגדיר את הריצוף בחלל דורש שהריצוף יהיה אחיד ושלא ייווצרו מפלסים שונים בין המרצפות, שכן אלו מהוות פוטנציאל לפגיעה.

החוק מגדיר במדויק כיצד ייראה ריצוף תקין.

מדרגות
סכנת הנפילה הטמונה במדרגות גרמה לגיבוש של תקן ברור ומדויק שמגדיר שלל היבטים במדרגות שאין לסטות מהן.

בין השאר, התקן מגדיר מה צריכות להיות צורת המדרגות, הגובה ביניהן, ושינויי הכיוון הנדרשים בגרם המדרגות.

מדרגה בין מפלסים
בהתאם לתקן המגדיר את אופי המדרגות בגרמי מדרגות, ישנן הגבלות לגבי האופי והצורה של מדרגות אשר ממוקמות בין מפלסים בגובה שונה.

אלו מגדירות את הצורה והגובה התקני עבור מדרגה שכזו.

מעקים
למעקים יש תקן ארוך ומפורט אשר מגדיר במדויק את התצורה התקנית עבורם והיכן הם צריכים להשתלב (או במילים אחרות, מהו הפרש הגובה בין שני מפלסים שידרוש מעקה).

התקן מגדיר את גובה המעקה ואת המרווחים המקסימליים בין הניצבים שלו, כך כדי למנוע תאונות ונפילות של ילדים ומבוגרים כאחד.

מערכת התפשטות עשן ואש
תקן חשוב במיוחד הוא התקן שנועד למזער את הנזק הפוטנציאלי של שריפות.

תקן זה מגדיר את המערכת שיש לשלב בבית שמטרתה למזער את ההתפשטות של אש ושל עשן.

ליקויי חשמל וצנרת

בנוסף לליקויים בבית החשופים לכל ויכולים לגרום לתאונות באופן ישיר, סוג נוסף של ליקויי בנייה הוא זה המצוי בתשתיות.

הנזק הפוטנציאלי המתקבל מליקויים בתשתיות החשמל והמים הוא אדיר.

לכן יש להקדיש לתקנים הנוגעים אליהם תשומת לב מיוחדת כדי לוודא שהם נעשים כראוי.

באופן זה ניתן למנוע הן מפגעים ישירים כמו חבלות ושריפות, והן מפגעים מתמשכים כמו התכלות של המבנה ושל חומרי הבנייה:

הטמנה של צנרת פלסטיק

התקן הקבוע כיום אינו מתיר לצנרת פלסטיק להישאר חשופה.

מרבית מערכות הצנרת כיום עשויות מפלסטיק, וכאשר הן נותרות חשופות יש להן פוטנציאל לנזק מכאני שעשוי להיות הרסני במיוחד.

יש לוודא שצנרת הפלסטיק מוטמנת בין קירות או רצפת הבית.

תאי בקרה בצנרת הניקוז

תאי הבקרה תורמים למניעת ליקויים בצנרת ולמניעת סתימות, ותכנון לא נכון של תאי בקרה מהווה פוטנציאל לנזק וכך ליקוי בנייה.

התקן הנוגע לצנרת הניקוז מגדיר את הכמות ואת המיקום הנדרשים מתאי הבקרה.

לוח חשמל

ישנו תקן מפורט ומדויק המגדיר כיצד צריך להיבנות ולהיראות לוח החשמל.

התקן מוגדר באופן שיבטיח שימוש בטוח ורציף במערכת החשמל, וכך מניעה הן של תקלות אשר עשויות לגרום למטרדים, והן של תאונות שעשויות לגרום לנזקים.

ארקה

מערכת החשמל צריכה להיות משולבת בארקה, אשר במקרה של התחשמלות תפנה את הזרם החשמלי אל האדמה במקום אל גוף האדם.
מבלי ארקה, מתקבלת סכנת התחשמלות אשר מהווה ליקוי בטיחות חמור במיוחד.

עיגון שקעים וגופי תאורה

חוסר עיגון של שקעים ושל גופי תאורה הם ליקויים חמורים במיוחד מכיוון שהם מביאים לאותה התוצאה.

חוטי חשמל שאמורים להיות טמונים בתוך הקיר, חשופים למגע אדם.

אמנם החוטים עטופים בחומר מבודד, אך החשיפה שלו מגבירה את הפוטנציאל של החומר המבודד להתקלף וכך היא מייצרת סכנת התחשמלות.

תספוקת חשמל עקבית

תספוקת החשמל המתקבלת מן השקעים צריכה להיות עקבית, כך בהתאם לתקן.

סטייה מכך תגרום למכשירי חשמל לעבוד באופן שגוי ואף עשויה לגרום להם לנזק.

פריסת חשמל בקווים ישרים

התקן הנוגע למערכת החשמל קובע כי עליה להיות פרוסה בקווים ישרים.

פריסה אחרת של מערכת החשמל עשויה להסוות את המיקום של חוטי החשמל בתוך הקיר, וכך מהווה פוטנציאל לפגיעה בהם בעת קידוח בקיר לשם שיפוצים.

בנייה נכונה לבית בטוח

אריאל כהן מספר שבעקבות המחקר שנעשה בשנת 2010 עלה דגל אדום מדאיג שדרש תגובה מידית.

כך, יש צורך להגביר את הפיקוח והבדיקה של הדירות ושל הפרויקטים כדי לוודא שהבנייה נעשית כשורה ושל התקנים ממולאים כראוי.

באופן זה אפשר להימנע מלהיכנס לסטטיסטיקה של ליקויי הבנייה ולהוביל למרחבי מגורים בטוחים יותר ומזמינים יותר.