מיסוי דירה שלישית: בעד ונגד

בעיית הדיור היא מהנושאים הכלכליים המדוברים ביותר בשיח הישראלי.
הוא הופך לנושא כה נרחב ושכיח בשיח מתוך כפל המשמעות שלו:
תחום הדיור מהווה גם אפיק השקעה מקובל מהימן ובטוח וגם לוקח חלק בלתי נפרד מצרכי האדם הבסיסיים.

כך עומדים שני כוחות מנוגדים במשחק על הדיור.

מצד אחד המשקיעים, שמחירי הדירות המטפסים בהתמדה מועילים להם והופכים את השקעתם לרווחית.

ומצד שני הדיירים, שברצונם להשכיר דירה או לקנות דירה למטרות מגורים ומתקשים יותר ויותר לעשות זאת עם עליית המחירים.

משרד האוצר מנסה לבצע צעדים במטרה לפתור את בעיית הדיור לשני הצדדים.

הוא עושה זאת באופן שיוריד את מחירי הדיור לעלויות נגישות יותר עבור הדייר ושיפנה את המשקיעים להעדיף אפיקי השקעה חדשים.

אחד מן הצעדים הללו הוא החוק החדש למיסוי דירה שלישית.

בעד: מדוע כדאי להעלות את המס לדירה שלישית

הרעיון העומד בבסיס מיסוי הדירה השלישית הוא לגרום למשקיעים למשוך את כספי ההשקעה שלהם מתחום הדיור ולהפנותו לאפיקי השקעה אחרים.

באופן זה, ההשקעה של בעלי הדירות לא תיפגע והיצע הדירות למכירה יעלה.

נוסף לכך, מיסוי הדירה השלישית ימנע ממשקיעים חדשים לרכוש דירה שלישית וכך גם ימנע צמצום ניכר של היצע הדירות בעתיד.

באופן זה, מחירי הדירות אמורים לרדת ולהיות נגישים יותר לדייר.

הדבר יאפשר גם כניסה של משקיעים חדשים לרכישת דירה שנייה וכך ייווצר מצב של ריבוי משכירים ומחירי הדירות להשכרה ירדו גם הם.

משרד האוצר אינו מסתפק בהשפעות אלה, שתוארו בקווים גסים ועלולים לסבול מסטיות.

ולכן המשרד רואה את החוק החדש רק כצעד אחד מתוך צעדים רבים במטרה לפתור את בעיית הדיור.

החוק החדש עתיד להיות מוחל על כל מי שיש בבעלותו למעלה משתי דירות וחצי.

משמע מכך, שגם מי שיש בבעלותו רק חצי דירה או יותר נוסף לשתי דירות קודמות יצטרך לשלם את המס.

המיסוי יופעל רק על דירה שלישית המיועדת למגורים וכל דירה שכזו, גם אם אינה משמשת למגורים בפועל.

באופן זה, המהלך אמור לגרום למשקיעים למכור את הדירה השלישית שלהם ולהקטין את היצע הדירות להשכרה שמהוות דירה שלישית ביחס לאלו שמהוות דירה שנייה.

מי שירצה להמשיך ולהחזיק בדירה שלישית יאלץ לקזז את ההפסדים עם עליית שכר הדירה, אך מחזיקי הדירה השנייה יוכלו להציע למשכירים פתרון זול יותר וכך יהפכו את הדירה השלישית ללא כדאית.

נגד: למה החוק החדש אינו פתרון טוב

מנגד עולות טענות כי התוכנית הכלכלית שהחוק החדש מנסה לנבא אינה תתקיים.

על פי הטענות, רבות הדירות הנבנות קיום נבנות מתוך כספי השקעה למטרות דירה שלישית.

באופן זה, נאמר, כבר מתוך האזכורים לחוק מצד משרד האוצר משקיעים נסוגים מההשקעה ומתקבלת האטה בבנייה.

החוק לפיכך אמנם עשוי לגרום לדירות להימכר ולהתחלק בין משקיעים רבים יותר.

אך היצע הדירות לאורך זמן יקטן מתוך ההאטה בבנייה וכך מחירי הדירות יעלו אף יותר.

נוסף לכך, המתנגדים מציינים כי החוק מעלים עין מן המקרה הפרטי בו החזקה של דירה שלישית אינה תוצאה של רצון להשקעה אלא של ירושה.

רבות מהדירות שמחוזקות כדירה שלישית לא נקנו למטרות השקעה וכך לא נוצר מהם רווח שממנו יתקזז המיסוי.

המס על הדירה השלישית יפגע באזרחים אלה שמחזיקים בדירה שלישית.

נוסף לכך, טוענים המתנגדים, מיסוי הדירות צריך להיעשות על פי ההכנסה ולא על פי כמות הנכסים.

הם מצביעים על מקרים בהם דירה המוחזקת על ידי אדם אחד כדירה שנייה עשויה להיות יקרה יותר משתי דירות יחד שמהוות דירה שנייה ושלישית על ידי אדם אחר.

למה, הם שואלים, האחרון צריך לשלם מיסוי גבוה יותר מהראשון?

כאשר החוק יעבור

שוק הדיור אכן נמצא בבעיה מבחינת הדיירים ומחירי הדירות ממשיכים לטפס.

רבות מן ההתנגדויות לחוק החדש מגיעות מחברי הכנסת עצמם ולכן ייתכן שהחוק לא יעבור לבסוף.

קשה לחזות האם הוא יעבור או לא, ואם יעבור, מה יהיו ההשלכות לטווח הארוך?

כיצד הן ישתלבו עם צעדים נוספים שמשרד האוצר מבקש לקיים?

בינתיים כדאי לחכות ולהתבונן ולראות האם כדאי להשקיע בדירה שלישית או לא.