בדיקת מבנים בעיר תל אביב

תל אביב היא חלק ממחוז מרכז בישראל.
היא נוסדה רשמית כשכונת ״אחוזת בית״ בשנת 1909, וזכתה למעמד העיר העברית הראשונה בינואר 1934.
כיום, היא מטרופולין של הכלכלה, התרבות, התקשורת והמסחר בישראל.

סמל בדיקת מבנים בעיר תל אביב
  • יישוב: בדיקת מבנים בעיר תל אביב
  • מחוז: מרכז
  • סוג יישוב: עיר
  • שנת יסוד: 1909
  • מספר תושבים: 450,000
  • ראש עיר: רון חולדאי

כתובות בהם בדקנו מבנים בעיר שלכם

*לא כולל בדיקות שבוצעו בשלושה חודשים האחרונים

נקודה 2819
נקודה 2820
נקודה 2839
נקודה 2840
נקודה 2815
נקודה 2816
נקודה 2817
נקודה 2818
נקודה 2859
נקודה 2860
נקודה 2821
נקודה 2822
נקודה 2823
נקודה 2824
נקודה 2825
נקודה 2826
נקודה 2827
נקודה 2828
נקודה 2829
נקודה 2830
נקודה 2832
נקודה 2833
נקודה 2834
נקודה 2835
נקודה 2836
נקודה 2837
נקודה 2838
נקודה 2879
נקודה 2880
נקודה 2841
נקודה 2842
נקודה 2843
נקודה 2844
נקודה 2845
נקודה 2846
נקודה 2847
נקודה 2848
נקודה 2849
נקודה 2850
נקודה 2851
נקודה 2852
נקודה 2853
נקודה 2854
נקודה 2855
נקודה 2856
נקודה 2857
נקודה 2858
נקודה 2899
נקודה 2900
נקודה 2861
נקודה 2862
נקודה 2863
נקודה 2864
נקודה 2865
נקודה 2874
נקודה 2875
נקודה 2876
נקודה 2877
נקודה 2878
נקודה 2920
נקודה 2881
נקודה 2882
נקודה 2883
נקודה 2884
נקודה 2885
נקודה 2886
נקודה 2887
נקודה 2888
נקודה 2889
נקודה 2890
נקודה 2891
נקודה 2892
נקודה 2893
נקודה 2894
נקודה 2895
נקודה 2896
נקודה 2897
נקודה 2898
נקודה 2940
נקודה 2925
נקודה 2901
נקודה 2902
נקודה 2903
נקודה 2904
נקודה 2905
נקודה 2906
נקודה 2907
נקודה 2908
נקודה 2909
נקודה 2910
נקודה 2911
נקודה 2912
נקודה 2913
נקודה 2914
נקודה 2915
נקודה 2916
נקודה 2917
נקודה 2918
נקודה 2959
נקודה 2960
נקודה 2921
נקודה 2922
נקודה 2923
נקודה 2924
נקודה 2926
נקודה 2927
נקודה 2928
נקודה 2929
נקודה 2930
נקודה 2931
נקודה 2932
נקודה 2933
נקודה 2934
נקודה 2935
נקודה 2936
נקודה 2937
נקודה 2938
נקודה 2979
נקודה 2980
נקודה 2941
נקודה 2942
נקודה 2943
נקודה 2944
נקודה 2945
נקודה 2946
נקודה 2947
נקודה 2948
נקודה 2949
נקודה 2950
נקודה 2951
נקודה 2952
נקודה 2954
נקודה 2955
נקודה 2956
נקודה 2958
נקודה 2976
נקודה 2977
נקודה 2978
נקודה 2975
נקודה 2974
נקודה 2973
נקודה 2972
נקודה 2971
נקודה 2970
נקודה 2969
נקודה 2968
נקודה 2967
נקודה 2966
נקודה 2965
נקודה 2964
נקודה 2963
נקודה 2962
נקודה 2961
נקודה 3000
נקודה 2999
נקודה 2997
נקודה 2998
נקודה 2996
נקודה 2995
נקודה 2994
נקודה 2993
נקודה 2992
נקודה 2991
נקודה 2990
נקודה 2989
נקודה 2988
נקודה 2987
נקודה 2986
נקודה 2985
נקודה 2984
נקודה 2983
נקודה 2982
נקודה 2981
נקודה 3020
נקודה 3019
נקודה 3012
נקודה 3018
נקודה 3016
נקודה 3015
נקודה 3014
נקודה 3013
נקודה 3010
נקודה 3009
נקודה 3008
נקודה 3007
נקודה 3006
נקודה 3005
נקודה 3004
נקודה 3003
נקודה 3002
נקודה 3001
נקודה 3040
נקודה 3039
נקודה 3027
נקודה 3026
נקודה 3025
נקודה 3024
נקודה 3023
נקודה 3022
נקודה 3021
נקודה 3060
נקודה 3059
נקודה 3038
נקודה 3037
נקודה 3036
נקודה 3035
נקודה 3034
נקודה 3033
נקודה 3032
נקודה 3031
נקודה 3030
נקודה 3029
נקודה 3058
נקודה 3057
נקודה 3056
נקודה 3055
נקודה 3053
נקודה 3052
נקודה 3051
נקודה 3050
נקודה 3049
נקודה 3047
נקודה 3046
נקודה 3045
נקודה 3044
נקודה 3043
נקודה 3042
נקודה 3041
נקודה 3077
נקודה 3076
נקודה 3075
נקודה 3073
נקודה 3072
נקודה 3067
נקודה 3099
נקודה 3071
נקודה 3068
נקודה 3066
נקודה 3065
נקודה 3064
נקודה 3062
נקודה 3061
נקודה 3098
נקודה 3097
נקודה 3096
נקודה 3095
נקודה 3094
נקודה 3093
נקודה 3092
נקודה 3091
נקודה 3090
נקודה 3089
נקודה 3088
נקודה 3086
נקודה 3085
נקודה 3084
נקודה 3083
נקודה 3119
נקודה 3118
נקודה 3117
נקודה 3116
נקודה 3115
נקודה 3114
נקודה 3113
נקודה 3112
נקודה 3111
נקודה 3110
נקודה 3109
נקודה 3108
נקודה 3107
נקודה 3106
נקודה 3105
נקודה 3104
נקודה 3103
נקודה 3102
נקודה 3101
נקודה 3140
נקודה 3139
נקודה 3138
נקודה 3137
נקודה 3136
נקודה 3135
נקודה 3134
נקודה 3130
נקודה 3129
נקודה 3128
נקודה 3127
נקודה 3126
נקודה 3125
נקודה 3124
נקודה 3160
נקודה 3159
נקודה 3133
נקודה 3132
נקודה 3131
נקודה 3158
נקודה 3157
נקודה 3156
נקודה 3155
נקודה 3154
נקודה 3153
נקודה 3152
נקודה 3151
נקודה 3150
נקודה 3149
נקודה 3148
נקודה 3147
נקודה 3146
נקודה 3145
נקודה 3144
נקודה 3143
נקודה 3142
נקודה 3141
נקודה 3179
נקודה 3178
נקודה 3177
נקודה 3176
נקודה 3175
נקודה 3174
נקודה 3173
נקודה 3172
נקודה 3171
נקודה 3170
נקודה 3168
נקודה 3167
נקודה 3166
נקודה 3165
נקודה 3164
נקודה 3162
נקודה 3161
נקודה 3200
נקודה 3199
נקודה 3198
נקודה 3197
נקודה 3196
נקודה 3195
נקודה 3194
נקודה 3193
נקודה 3192
נקודה 3191
נקודה 3190
נקודה 3189
נקודה 3188
נקודה 3187
נקודה 3186
נקודה 3185
נקודה 3184
נקודה 3183
נקודה 3182
נקודה 3181
נקודה 3220
נקודה 3219
נקודה 3218
נקודה 3217
נקודה 3216
נקודה 3215
נקודה 3214
נקודה 3213
נקודה 3212
נקודה 3211
נקודה 3210
נקודה 3209
נקודה 3208
נקודה 3207
נקודה 3205
נקודה 3204
נקודה 3203
נקודה 3202
נקודה 3201
נקודה 3240
נקודה 3239
נקודה 3237
נקודה 3236
נקודה 3235
נקודה 3234
נקודה 3233
נקודה 3232
נקודה 3231
נקודה 3230
נקודה 3228
נקודה 3227
נקודה 3226
נקודה 3225
נקודה 3224
נקודה 3223
נקודה 3222
נקודה 3221
נקודה 3260
נקודה 3259
נקודה 3238
נקודה 3258
נקודה 3257
נקודה 3255
נקודה 3254
נקודה 3280
נקודה 3253
נקודה 3252
נקודה 3251
נקודה 3250
נקודה 3249
נקודה 3248
נקודה 3247
נקודה 3246
נקודה 3245
נקודה 3244
נקודה 3243
נקודה 3242
נקודה 3241
נקודה 3271
נקודה 3278
נקודה 3277
נקודה 3274
נקודה 3273
נקודה 3272
נקודה 3270
נקודה 3269
נקודה 3268
נקודה 3267
נקודה 3266
נקודה 3265
נקודה 3264
נקודה 3263
נקודה 3262
נקודה 3261
נקודה 3300
נקודה 3299
נקודה 3290
נקודה 3289
נקודה 3288
נקודה 3287
נקודה 3286
נקודה 3285
נקודה 3284
נקודה 3282
נקודה 3281
נקודה 3311
נקודה 3310
נקודה 3297
נקודה 3296
נקודה 3295
נקודה 3294
נקודה 3293
נקודה 3292
נקודה 3291
נקודה 3309
נקודה 3308
נקודה 3307
נקודה 3306
נקודה 3305
נקודה 3304
נקודה 3303
נקודה 3302
נקודה 3301
נקודה 4460
נקודה 4459
נקודה 4458
נקודה 4456
נקודה 4455
נקודה 4454
נקודה 4451
נקודה 4480
נקודה 4478
נקודה 4477
נקודה 4476
נקודה 4475
נקודה 4474
נקודה 4473
נקודה 4472
נקודה 4471
נקודה 4470
נקודה 4469
נקודה 4468
נקודה 4467
נקודה 4465
נקודה 4464
נקודה 4463
נקודה 4462
נקודה 4461
נקודה 4500
נקודה 4499
נקודה 4498
נקודה 4497
נקודה 4496
נקודה 4495
נקודה 4494
נקודה 4493
נקודה 4492
נקודה 4491
נקודה 4490
נקודה 4489
נקודה 4488
נקודה 4487
נקודה 4486
נקודה 4485
נקודה 4484
נקודה 4483
נקודה 4482
נקודה 4481
נקודה 4519
נקודה 4518
נקודה 4517
נקודה 4516
נקודה 4515
נקודה 4514
נקודה 4513
נקודה 4512
נקודה 4511
נקודה 4509
נקודה 4508
נקודה 4507
נקודה 4506
נקודה 4505
נקודה 4504
נקודה 4503
נקודה 4502
נקודה 4501
נקודה 11720
נקודה 11719
נקודה 11718
נקודה 11717
נקודה 11716
נקודה 11715
נקודה 11714
נקודה 11713
נקודה 11712
נקודה 11711
נקודה 11710
נקודה 11709
נקודה 11708
נקודה 11707
נקודה 11706
נקודה 11705
נקודה 11704
נקודה 11703
נקודה 11740
נקודה 11739
נקודה 11738
נקודה 11736
נקודה 11735
נקודה 11734
נקודה 11733
נקודה 11732
נקודה 11731
נקודה 11730
נקודה 11729
נקודה 11728
נקודה 11727
נקודה 11726
נקודה 11725
נקודה 11724
נקודה 11723
נקודה 11722
נקודה 11757
נקודה 11759
נקודה 11750
נקודה 11742
נקודה 11751
נקודה 11760
נקודה 11754
נקודה 11753
נקודה 11755
נקודה 11749
נקודה 11744
נקודה 11743
נקודה 11756
נקודה 11758
נקודה 11746
נקודה 11741
נקודה 11752
נקודה 11767
נקודה 11764
נקודה 11761
נקודה 11766
נקודה 11762
נקודה 11763
נקודה 11765
נקודה 11769
נקודה 21098
נקודה 21099
נקודה 21111
נקודה 21114
נקודה 21109
נקודה 21103
נקודה 21117
נקודה 21110
נקודה 21106
נקודה 21115
נקודה 21105
נקודה 21108
נקודה 21112
נקודה 21102
נקודה 21107
נקודה 21104
נקודה 21120
נקודה 21119
נקודה 21113
נקודה 21116
נקודה 21118
נקודה 21130
נקודה 21134
נקודה 21133
נקודה 21123
נקודה 21128
נקודה 21140
נקודה 21138
נקודה 21135
נקודה 21122
נקודה 21136
נקודה 21137
נקודה 21127
נקודה 21124
נקודה 21139
נקודה 21126
נקודה 21131
נקודה 21121
נקודה 21148
נקודה 21143
נקודה 21147
נקודה 21144
נקודה 21150
נקודה 21159
נקודה 21151
נקודה 21157
נקודה 21156
נקודה 21155
נקודה 21153
נקודה 21146
נקודה 21141
נקודה 21154
נקודה 21160
נקודה 21152
נקודה 21158
נקודה 21149
נקודה 21145
נקודה 21162
נקודה 21166
נקודה 21174
נקודה 21161
נקודה 21180
נקודה 21164
נקודה 21168
נקודה 21171
נקודה 21167
נקודה 21165
נקודה 21175
נקודה 21163
נקודה 21178
נקודה 21172
נקודה 21169
נקודה 21170
נקודה 21179
נקודה 21173
נקודה 21177
נקודה 21184
נקודה 21200
נקודה 21199
נקודה 21197
נקודה 21193
נקודה 21188
נקודה 21195
נקודה 21196
נקודה 21181
נקודה 21194
נקודה 21186
נקודה 21191
נקודה 21192
נקודה 21182
נקודה 21187
נקודה 21190
נקודה 21185
נקודה 21189
נקודה 21183
נקודה 21213
נקודה 21208
נקודה 21210
נקודה 21205
נקודה 21217
נקודה 21203
נקודה 21214
נקודה 21206
נקודה 21216
נקודה 21212
נקודה 21215
נקודה 21211
נקודה 21201
נקודה 21202
נקודה 21204
נקודה 21207
נקודה 21218

פרויקטים בעיר שנבדקו ע”י חברת הדס

עוברים לדירה חדשה\יד שנייה בתל אביב ?

מעוניינים לדעת שהנכס החדש עומד בסטנדרטים הדרושים ? או שנכס יד שנייה לא מצריך הוצאות שיפוץ מיותרות או עניינים בטיחותיים חמורים?

בדקתם כבר שאין רטיבות שהשכן למטה סובל ממנה ?

בעזרת חברת הדס ביקורת מבנים תוכלו לבצע בדיקת בדק בית בתל אביב  לדירה חדשה ודירת יד שנייה.

הבדיקה מקיפה וכוללת  ע”י חברת הדס ביקורת מבנים המצוידת בכל הידע המקצועי והכלים המתאימים לנושא, שיבטיח לכם בית תקין ואיכותי.

בדיקה בטרם קניית דירה תיתן לכם תמונת מצב כוללת ואובייקטיבית על ידי גורם מקצועי, ובכך תאפשר לכם לבחון את הכשלים בבית, שיש לתקן ולקחת בחשבון לפני הקנייה.

חברת הדס ביצעה מאות בדיקת מבנים בעיר תל אביב הכוללת בדיקת בתים פרטיים, דירות ובניינים ברחובות:

ניסים אלוני, י.ל.פרץ, המאירי, מגדלי שרונה, מאיר יערי, מרק שאגאל, מרידור, חיים לבנון, זלמן שזר, סוטין, ליפסקי, בורלא.

יוסף קארו, ש”י עגנון, לוי אשכול, אבשלום חביב, שלומציון המלכה, מזא”ה, בילוייה מעוז, פיכמן, עמק ברכה, אליהו ברלין.

אלי כהן, ניצנה, פרישמן, קהילת ורשה, תוצרת הארץ, פרנקפורט, מאיר יערי, ארתור רובינשטיין ומגדל נווה צדק.

פרוייקטים חדשים בעיר

בתור עיר שהביקוש לה אינו יורד, תל אביב מתחדשת בפרוייקטים בכל עת.

כיום, ישנם פרויקטים חדשים של מגורים כמעט בכל אזור בעיר; בלב תל אביב (בלפור 7, בעלי המלאכה), בצפון תל אביב (משמר הירדן 55, ורד צהלה), בדרום תל אביב (קריית שלום, גבעת הרצל, אצטדיון בלומפילד) ועוד.

ניתן לקבל מידע אודות הפרויקטים השנים באתר של עריית תל אביב.

לפני שאתם ממהרים לרכוש נכס, מבנה או דירה בפרויקט חדש בתל אביב, מומלץ מאוד לבצע בדיקת דירה ולהבטיח לעצמכם נכס איכותי. במסגרת בדיקת המבנה שלכם בתל אביב נעמיד לשירותכם שמאי מקרקעין ומהנדס בניין שידעו לבחון ולבדוק את כל הליקויים החל מבדיקת איטום, צנרת, וסדקים ועד לליקויי הבנייה הנסתרים ביותר.

ערים נוספות בהם ביצענו בדיקות

בין לקוחותינו

צריכים ייעוץ? אנחנו כאן!