בדיקות אקוסטיקה ורעש

מטרדי רעש נוצרים על ידי מנועי מזגנים, מעליות, צנרות בניינים, כלי תחבורה, בתי ספר, מוזיקה מבתי שכנים וממועדונים ועוד.
כמו כן, ניתן לטפל ברעשים המופיעים בפתאומיות וללא התראה, בעיקר במקרים של הטרדה מכוונת על ידי שכנים.
ניתן להוכיח את גרימת הרעשים ולהוציא חוות דעת מומחה באשר לעבירה על החוק, ללא נוכחות אישית של המומחה במקום.
כמו כן, ניתן לקבל חוות דעת בנושא בידוד רעשים גרוע בדירות.

מה כוללת הבדיקה

בדיקת אקוסטיקה מתבצעת ע”י מומחה אקוסטיקה בעל רישיון ממשרד לאיכות הסביבה.
הבדיקה כולל ניתור וניתור מקור הרעש ועוצמתו במכשירים מתקדמים ביותר בתחום.

היתרי המהנדס:

 • היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת ELF   , מספר היתר:  2041-1-4
 • היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת RF   , מספר היתר:    2041-1-5
 • היתר לביצוע בדיקות רעש תעסוקתי
 • מומלצים ע”י המשרד להגנת הסביבה לבדיקות רעש סביבתי
 • הסמכה לביצוע בדיקות רעש תעסוקתי
 • היתר לביצוע תכנון ובדיקת מתקני חשמל ללא הגבלה ( בודק 3) .

 תהליך הביצוע:

 • הגעת בודק מקצועי לאתר הנבדק.
 • ביצוע מדידות רעש בשעות היום ביום בדירת/ משרד המתלונן.
 • הגשת דוח מסכם הכולל: עמודת תקן, משמעות ממצאי הבדיקה באתר הנבדק ניתוח התוצאות.
 • הדוח המסכם יוכן להגשה לרשויות / בית המשפט.

בדיקת מפלסי הרעש והשוואתם

חוק למניעת מפגעים התשכ”א – 1961.
תקנות למניעת מפגעים:  (מניעת רעש) התשנ”ג 1992  ו- (רעש בלתי סביר)  התש”ן 1990.
קיימים מספר בדיקות בתחום האקוסטיקה:

 • בדקת רעש הולם
 • בדיקת רעש נישא
 • חיזוי רעש עתידי
 • בדיקת רעש ממכונות
 • בדיקת רעש סביבתי
צריכים ייעוץ? אנחנו כאן!

  יתרונות

  חברת הדס ביקורת מבנים מבצעת בדיקות על ידי מומחים בתחום אקוסטיקה.

  בדיקת רעש נעשית בהתאם להנחיות החוק למניעת מפגעים ותקנותיו, וכוללת:
  השגת עדות על קיום הרעשים, מדידת רמתו של הרעש וציטוטה בדציבלים, וכן הגשת חוות דעת מומחה לבית המשפט בשאלת קיום עבירה על החוק. בדרך זו ניתן לגרום להפסקת המטרד.
  כמו כן ניתן לקבל ייעוץ מקצועי והנחיות נוספות בנושא ממומחה בדק בית.

  בדיקות רעש ומכון התקנים הישראלי

  מכון התקנים הישראלי (מת”י) הינו גוף תאגידי אשר קובע תקנים על פיהם חייבים גופים וחברות מסחריות שונות לפעול ולכבד.
  בין היתר, קובע מכון התקנים הישראלי גם את רמת הדציבלים המותרת לשמיעה בקרבת מקום מגורים, כאשר כל חריגה מרמה זו- העומדת נכון להיום על כ-50 דציבלים, גוררת הליכים משפטיים.
  הדבר יגרור אף פיצוי כספי משמעותי לטובת אלו המתגוררים בסמוך למפגע הרעש עקב עוגמת נפש ולעיתים גם פגיעה באיכות השמיעה.

  בין לקוחותינו

  צריכים ייעוץ? אנחנו כאן!