שירותי שמאות מקרקעין

זקוקים לדו"ח שמאי מקרקעין ?
חברת הדס ביקורת מבנים מספקת שירותי שמאות מקרקעין הטובים בענף.
השמאים מוסמכים מטעם משרד המשפטים למתן חוות דעת הקבילות בבית משפט.
שמאי דירות ובתים של החברה הינם חברי לשכת שמאי מקרקעין בישראל ולוקחים חלק בהשתלמויות שונות בתחום המקרקעין, בנושאי מיסוי חוקים ופקודות, כלכלה ושיווק נדל"ן.
שמאי מקרקעין לא רק מערך את שווי הדירה או שווי הבית, שמאי מקרקעין מעריך גם נזקים שהינם בלתי הפיכים ולא ניתנים לתיקון.

מה בודק שמאי מקרקעין?

בדיקת שמאות מקרקעין מתבצעת על ידי שמאים המתמחים בענף, כאשר חוות הדעת קבילות בבתי המשפט וברשויות השונות:

 • בדיקת שמאי מקרקעין – הערכת שווי שוק לבתי מגורים, למשרדים, לנכסים מסחריים, למבני תעשייה ומלאכה, למגרשים, לקרקעות חקלאיות, לנחלות, לתחנות דלק, לבתי מלון ועוד.
 • חוות דעת שמאיות לפני קנייה ומכירה, חלוקת ירושות ופירוק שותפויות, וכן בנושאים של דמי פינוי, דמי שימוש ראויים, דיירים מוגנים, מגורים בדמי מפתח ועוד.
 • הפחתת היטלי השבחה.
 • חוות דעת שמאיות לבתי המשפט.
 • הערכת שווי פיצויים בגין הפקעה או פגיעה תכנונית.
 • הערכת הירידה בערך נכסים עקב התקנת אנטנות סלולריות וקווי מתח גבוה בקרבתם.
 • שמאות מקרקעין לעניין ירידת ערך דירות ובתים צמודי קרקע עקב ליקויי בנייה ואי התאמות לתכניות, לחוקים, לתקנות ולתקנים, שאינם ברי תיקון.
 • חוות דעת של שמאי נזקי דירות לעניין ירידת ערך נכסים בשל ליקויים ברכוש המשותף.
 • בדיקת שמאי מקרקעין להערכת ירידת ערך במקרקעין – על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
 • ייעוץ ו/או השגות, הגשת התנגדות לתוכנית מופקדת (פוגעת), בקשת שימושים חורגים ועוד.
 • השגות לעניין תשלומים למנהל מקרקעי ישראל – דמי היתר, פיצול, שימוש וכו’.
 • השגות לעניין תשלומים למס שבח.
 • הפחתת תשלומי מס הכנסה – תקן חשבונאות מס’ 15.
 • בדיקת אפשרויות ניצול וניתוח פוטנציאל כלכלי שמאי בפרויקטים רלוונטים.
 • חוות דעת מומחה עבור קבלנים/יזמים הנתבעים בגין ירידות ערך.
 • ניהול נכסים עבור חברות ולקוחות פרטיים, כולל ביקור בנכסים ובוועדות וביצוע סקרי שוק.
 • הערכת שווי נכסים לבטוחות.
 • ביצוע דוחות.
 • הערכת שווי עבודות בניין על סמך עלויות.
 • חלוקת הוצאות בהקמת מעלית לדיירי בית משותף – לפי קומות.
 • הערכת שווי גג – קביעת שיעור התשלום לדיירי בית משותף בעת העברת הזכויות על הגג לדיירי הקומה עליונה.
 • הערכת שווי חצר וביצוע חלוקה בפועל בין דיירי קוטג’ים או בין דיירי קומת הקרקע והקומה העליונה בבית משותף.
 • פתרון סכסוכי שכנים.
 • שמאות מקרקעין מכרעת לעניין היטל השבחה.

שאלות ותשובות

סימן שאלה על גבי תרשים
 • כיצד מחושב היטל השבחה

 • האם השמאות של שמאי בנק כזה או אחר היא נמוכה מהרגיל?

 • האם השמאי יוכל להעריך את שוויה מבלי להכנס אליה?

מקרים נפוצים ודוגמאות

לעיתים כאשר מהנדסי החברה מוזמנים לבצע בדיקה בנכס חדש או נכס לפני קניה אנו מגלים כי קיים שוני בין התוכנית האדריכלית לבין המצב הקיים, חלק מליקויים אלו מצריך בדיקה של שמאי מקרקעין מוסמך כלומר בבדיקה דירה חדשה תיגרם ירידת ערך לנכס באם יש שינוי בר תיקון ותידרש קביעת ירידת ערך לנכס.
באם מדובר בנכס לפני קנייה – תידרש חוות דעת של שמאי מקרקעין לבדיקת תיק המבנה בעירייה שבו הנכס נמצא לבדיקת חריגות בניה.

יתרונות

 • שמאי מקרקעין החברת הדס ביקורת מבנים הינם בעלי ניסיון רב של שנים וחוות דעתם קבילות בבתי משפט והינם גם מתמנים כמומחים מטעם  בית משפט.
 • עיקר עבודות אינה רק בהערכת שווי נכס זה או אחר, אלא גם בבדיקת תהליכים מורכבים לנכסים ואדמות לפני רכישה.
 • בדיקת שטחי אחוזי הבניה, בדיקת היתרי בניה וחריגות בניה , בדיקת תיקי מבנה והכנת חוות דעת לבתי משפט.

מהימנותו של השמאי

בשל מורכבות תהליך הבנייה ואין-ספור הפרטים אשר על רוכשי הדירות להתוודע ולשים לב אליהם, הופך תפקידו של השמאי מקרקעין לחשוב ביותר, למעשה, לא ניתן לוותר כיום על שירותיו המקצועיים של שמאים.
שמאי מצוי היטב בכל נבכי החוק, סעיפיו ותתי-סעיפיו.
מחיר טעות העלולה להיגרם בשל אי-לקיחה בחשבון של מרכיב כל שהוא בתהליך, אשר שמאי עשוי להאיר את עיני מתכנני בניין המגורים שלהם, עלול להיות רב לאין שיעור.

ממליצים עלינו

צלמית ציטוט

מיה פלג
08/02/2019

הייתי לחוצה הגיע מישהו מטעמכם והרגיע אמר שימצא הכל ונעבור יחד אחכ ומה שהיה אפשרי לתקן באותו רגע עזר עם ההסבר לפועלים השרה אווירה רגועה וראש גדול רואים שעושיתם עבודה יסודית. תודה רבה ושירות נפלא👌

צלמית ציטוט

בני לוי
16/01/2019

בוצעה בדיקה בדירה חדשה, הבודק ביצע עבודה טובה ומקצועית הקשר עם החברה מעולה המענה לשאלות מהיר ומקצועי כנ” ל צוות המשרד אדיבות ושרות 10.

ייצוג בבית משפט

השמאי ייצג את בעל הדירה בבית המשפט, במקרים שבהם יתגלעו מחלוקות.
הוא ינסח ויגיש תזכירים וחוות דעת, יתערב, על פי בקשה, בתכנית המתאר ויזהה בה חריגות ו/ או ליקויים בבנייה, המצדיקים תביעה לירידת ערך.
השמאי ייכנס לעובי הקורה במקרים שבהם קיים.

לדוגמה: סכסוך שכנים על רקע אי-בהירות לגבי קו התחום בין הדירות והשגת גבול, אם בשל אי-בהירות ואם בשל סיבה אחרת, שאינה בתום לב.
שמאי מקרקעין יסייע, כמובן, לרוכשי דירות לאמוד ולהעריך את שווי דירה בשלב שלפני קנייתה.
שמאי דירות יסייע לבעליהן להבין היטב את משמעות היות הדירה מוגנת או בלתי מוגנת.
ויוכל גם להאיר את עיניהם של בעלי הדירות בנושא השכרתן, את חובת השוכר ואת חובת המשכיר.

כל שמאי נדרש בעמידה בבחינות הסמכה לקבלת רישיון לעסוק במקצוע.
לשכת שמאי מקרקעין מפקחת על פעילותו של כל שמאי הרשום באופן חוקי ורשמי העוסקים בתחום שמאות מקרקעין.

חשיבותה של בחירה מקצועית

עקב העובדה שנכון להיום לא קיים גוף רשמי אשר מפקח על שמאי הרכוש בישראל, חשוב מאוד לדעת מספר נתונים על המקצוע המשמעותי הנ”ל.
ראשית, חרף העובדה שלא קיים רישיון למקצוע זה.
חשוב לדעת כי שמאות רכוש הוא מקצוע אותו ניתן ללמוד במוסדות לימודים שונים אשר בין היתר מעבירים קורסים בנושאים כמו:
שמאות מכונות, שמאות הנדסית, סקרי סיכון ועוד.

מכך אנו למדים שאכן קיימים שמאים מוסמכים לכל דבר ועניין, וניתן לבקש לראות תעודת מקצוע מאדם אשר טוען להיות שמאי מוסמך.
דבר נוסף ומשמעותי לא פחות אותו יש לדעת על שמאות רכוש, הוא העובדה כי:
לעיתים לא רחוקות בהם קיימת מחלוקת בין טענות המבוטח לטענות חברות הביטוח השונות.

במקרה כזה נדרש שמאי רכוש להעניק עדות בבית משפט אשר לה משקל רב בהכרעת הדין.
לכן, במקרים בהם נשכר לתפקיד השמאות אדם אשר חסר השכלה במקצוע זה, עדותו עשויה לא להיחשב ולהוביל לאובדן כסף רב וכמובן זמן.

בין לקוחותינו

צריכים ייעוץ? אנחנו כאן!